Rejestry i ewidencje

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach i ewidencjach oraz sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

1.Rejestr pracowników.
2.Księga ewidencji dzieci.
3.Księga uczniów.
4.Ewidencja dokumentacji szkolnej.
5.Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
6.Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
7.Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
8.Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
9.Księga inwentarzowa.
10.Księga zastępstw.
11.Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
12.Rejestr wydanych kart rowerowych.
13.Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
14.Rejestr delegacji.
15.Dziennik korespondencyjny.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2011 22:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kobiec
Ilość wyświetleń: 2430
03 marca 2011 22:55 (Jarosław Kobiec) - Zmiana treści zakładki.
03 marca 2011 22:54 (Jarosław Kobiec) - Dodanie nowej zakładki.